A párhuzamos dimenziók közötti átfedés, amely két, vagy több valóság között jöhet létre. Az adott helyszínen ilyenkor érzékelhetők mindkét valósságban létező tárgyak, természeti jelenségek, emberek és az élővilág.
Az átfedésnél a saját valóságunkhoz viszonyítunk, tehát olyan dolgokra figyelünk fel, amelyek az átfedésbe került két vagy több dimenzióban a miénktől eltérő dolgokat mutatnak.
A mi valóságunkhoz közeli, ahhoz nagyon hasonló, sok azonossággal létező dimenzióban az átfedés pillanatában a sok egyezés miatt nem feltűnő a jelenség. Ilyenkor azt érzékelhetjük, ami eltérő, különböző.
A saját valóságunkhoz viszonyítva „távolabbi”, nagy különbségekkel, kevés, vagy elhanyagolható azonossággal létező dimenzióval létrejött átfedésnél zavaros, felzaklató jelenségek észlelhetők.
Például, ha az átfedés egy általunk jól ismert területen jön létre és sok azonossággal „közeli” valósággal kerülünk kapcsolatba:
Legyen a hely lakásunk egyik szobája. A párhuzamos dimenzióban majdnem azonos a berendezés, így csak a kirívó különbségeket vesszük könnyen észre. Ilyen különbség lehet egy olyan tárgy, ami a mi valóságunkban nem létezik, ezért feltűnik a jelenléte. Előfordulhat olyan eset, hogy egy bizonyos tárgy mindegyik valóságban létezik, de nem ugyanott helyezkedik el. Gondoljunk egy padlóvázára. Ha a másik dimenzióban a váza létezik, de a szobában máshol helyezkedik el, akkor két vázát látunk két különböző helyen.
Ugyanez a helyzet az élőlényekkel. Amennyiben a másik valóságban élőlény van jelen, azt észlelni fogjuk. Az élőlények esetében az univerzum nem minden esetben enged kettős jelenlétet. Ezek azok, amelyek személyiséggel, öntudattal rendelkeznek. Ezért saját magunkkal soha nem találkozhatunk egy átfedés alkalmával.
A távolabbi dimenziókkal létrejött átfedésre az előbb leírt szabályok ugyanúgy érvényesek, viszont ilyenkor a jelenség egyértelműen észlelhető.
Gondoljunk arra, hogy a szobánk a másik világban teljesen eltérő elrendezésű, más a berendezés, valószínű, hogy más személy lakik ott. Az átfedést azonnal érzékelni fogjuk.
Ebben a variációban előfordulhat, durva kardinális eltérés. Ilyen lehet például, ha a másik világban a lakásunk nem létezik és a helyén egy tenger van. Ebben az esetben a tenger mélyén találjuk magunkat, de ez csak képi hatást kelt és természetesen nem fogunk a saját szobánkban vízbe fúlni.
Mindkét esetben érzékeljük mindkét, ritkább esetben ennél több dimenziót, amelyek részt vesznek az átfedésben, de minden esetben a saját dimenziónk fizikai jellemzői dominálnak.